Dôležité info

Registrácia

Registrácia bude spustená 3.2.2020 okolo obeda. Zľavnené štartovné na všetky preteky bude k dispozícii do 15.6.2020, resp. do vypredania štartovných miest. Registrácia prebieha IBA ONLINE do 22.8.2020. Registrácia NA MIESTE NEBUDE MOŽNÁ.

 

Časomiera, štartovné čísla a čipy

Vaše časy budú merané v cieli poloautomatizovane časomierou od Slovak Ultra Trail. Čipy toho roku nepoužívame.

Každý účastník pri prezentácii obdrží štarovné číslo, na základe ktorého budú jeho prechody kontrolnými stanicami a cieľovou rovinkou nahadzované do online systému. Jeho medzivýsledky a finálny čas bude tak možné sledovať naživo. Pri prechode kontrolnou stanicou a cieľovou rovinkou vás žiadame o vyhľadanie človeka, ktorý vaše číslo nahadzuje, ak si vás nevyhľadá sám.

 

Parkovanie

Parkovacie miesta, ktoré môžete využívať, sú naznačené na mapke. Ide o parkovanie pred a za Jednotou, na námestí, pri pošte, a v bočných uličkách popri ceste.

Prosíme, rešpektujte žiadosť obce NEPARKOVAŤ PRED OBECNÝM ÚRADOM, KULTÚRNYM DOMOM A V OKOLÍ KOSTOLA! Ďakujeme za fair-play 😉

 

Šatne, sprchy, WC a úschovňa

Šatne futbalového ihriska s teplou vodou budú bežcom k dispozícii od začiatku registrácie na Zázrivský ultra trail až do 21:00.

V priestoroch štartu bude zriadená provizórna úschovňa vecí.

 

Štart

Štart jednotlivých pretekov je uvedený v popise jednotlivých pretekov. O ich prípadných posunutiach (max o hodinku) vás budeme včas informovať.

Štartuje sa tak, ako aj minulý rok – spod pódia amfiteátra. Cca 15min pred štartom sa stretneme pred pódiom na spoločné privítanie, otvorenie, rozcvičku a podobné milé záležitosti.

 

Značenie trasy

Trasa všetkých pretekov s výnimkou Zázrivského ultra trailu bude dôkladne značená. Na stromoch a plotoch hľadajte červeno-biele signálne stuhy, na lúkach oranžové vlajočky zapichnuté v zemi a na asfaltových cestách oranžové šípky pod nohami. Značenie bude v jednoznačných úsekoch vynechané (napríklad na jednoznačnej lesnej cestičke bez možných odbočiek nebudeme značiť každých 50 metrov 😉 ) Výrazné zmeny smeru a odbočky v strede lúk budú značené veľkými oranžovými šípkami. Ohľadom navigácie v rámci Zázrivského ultra trailu sa viac dočítate v popise tohto preteku.

 

Občerstvovačky na trase

Na jednotlivých trasách je zabezpečené občerstvenie nasledovne:

 

Ultrapobehaňä 56 – 4 občerstvovačky:

Jánošíkovci cca km14 – voda, jontový nápoj, minerálka, kofola, ovocné tyčinky, slané tyčinky, pomaranče, banány, magnézium

Zázrivá cca km26 – voda, jontový nápoj, minerálka, kofola, pivo, ovocné tyčinky, slané tyčinky, pomaranče, banány, magnézium, chlieb, syr a ďalšie

Vasiľovská hoľa km38 – voda, jontový nápoj, minerálka, kofola, ovocné tyčinky, slané tyčinky, pomaranče, banány, magnézium

Sedlo Hoľa km45 – voda, minerálka, kofola, pomaranče, banány

 

Púpovská 26-tka – 3 občerstvovačky:

Grúň cca km5 – malá občerstvovačka – voda, jontový nápoj, minerálka

Jánošíkovci cca km14 – – veľká občerstvovačka – voda, jontový nápoj, minerálka, kofola, ovocné tyčinky, slané tyčinky, pomaranče, banány, magnézium a ďalšie

Nad Petrovou km21 – malá občerstvovačka – voda, jontový nápoj

 

Jogošíkova 10-tka – 1 občerstvovačka:

Grúň cca km5 – malá občerstvovačka – voda, jontový nápoj, minerálka, kofola

 

Tekutô do gágora i tuhô do bruška

obcerstvenie v cieli

Každý pretekár má v cieli na základe preukázania sa štartovným číslom nárok na jeden čapovaný nápoj (pivo alebo kofola) z výčapu a na jednu polievku – okrem nízkorozpočtového Pobehaňä s chlpáčom. Polievka bude vždy čerstvo pripravená, bohatá na proteíny, vegánska i bezlepková. Po dobehnutí si prídite do cieľovej občerstvovačky na polievku či tradičné Zázrivské syrové nitky. Občerstvenie i nápoj dostanete len na základe preukázania sa štartovným číslom, na ktorom vám bude našou obsluhou vyznačené, že ste už svoj prídel energie dostali 😉 

 

Čo v prípade zlého počasia

Pokiaľ sa počasie extrémne zhorší, alebo je zrejmá jeho blízka zmena (silná búrková činnosť, krupobitie, silný vietor, zlé poveternostné podmienky), má organizátor právo na prerušenie preteku alebo úplné zrušenie preteku, alebo úpravy trasy. Účastníkom sa v takomto prípade štartovné nevracia.

Jogošíkova 10-tka štartuje za každého počasia, keďže nejde terénom, kde by v prípade silného vetra hrozilo padanie stromov.

V prípade predpovede búrok vo večerných hodinách sa môže pretek Zázrivský ultra trail pozastaviť či posunúť alebo zrušiť, ale táto pravdepodobnosť je veľmi malá.

 

Poistenie

Na území SR, podľa platného ustanovenia Zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej Záchrannej Službe (ďalej len “HZS”), je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť HZS náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. Z tohto dôvodu musí mať každý účastník ktoréhokoľvek preteku v rámci Jogošíkovho pobehaňä poistenie na zásah HZS platné počas trvania podujatia.

Do horskej oblasti sa dostanete počas týchto pretekov: Púpovská 26-tka a Ultrapobehaňä 56. Tieto preteky ZP budú v zmysle §9 uvedeného zákona nahlásené na HZS. Každý účastník je povinný mať so sebou kompletnú povinnú výbavu a byť poistený pre termín konania konkrétneho preteku vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS na Slovensku a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.

Niektoré možnosti poistenia na zásah HZS sú uvedené na webstránke Horskej záchrannej služby. Podľa informácii od spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa zahŕňa účasť na športových pretekoch produkt Poistenie do hôr (SR) so zvolenou možnosťou “Rizikové športy a činnosti, rizikové povolanie alebo výkonnostný šport.”

Výber vhodného druhu poistenia a overenie jeho aplikovateľnosti pre Jogošíkovo pobehaňä je zodpovednosťou každého účastníka. Informácie o poistení na tejto stránke sú informatívneho charakteru a organizátor v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí.

 

 

 

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑